Cukrzyca CukrzycaiTy.com

Cukrzyca i Ty Kompendium wiedzy o cukrzycy

Menu

Inne

Warto wiedzieć:

Cukrzycę, niezależnie od typu, leczy się kompleksowo. Na prawidłowy profil leczenia składa się dieta, wysiłek fizyczny, podaż doustnych leków hipoglikemizujących lub insuliny. Diabetycy powinni prowadzić prozdrowotny tryb życia, ma on bowiem takie samo znaczenie jak prawidłowe leczenie farmakologiczne.

Cukrzyca

Cukrzycą (łac. diabetes mellitus) nazywa się grupę chorób metabolicznych, których wspólnym mianownikiem jest hiperglikemia, czyli zbyt wysoki poziom glukozy w surowicy krwi, spowodowany zaburzoną gospodarką hormonalną. W przebiegu schorzenia dochodzi do defektu wydzielania lub działania insuliny, która jest związkiem biologicznym umożliwiającym transport glukozy do wnętrza komórek organizmu. Przewlekłe utrzymywanie się za dużych stężeń glukozy w ciele człowieka prowadzi do szeregu powikłań, z których najpoważniejszą jest niewydolność narządów – nerek, serca, naczyń krwionośnych i wzroku.

Cukrzycę niegdyś klasyfikowano według sposobu leczenia na insulinozależną i nieinsulinozależną. Aktualnie dzieli się ją wg Światowej Organizacji Zdrowia na cukrzycę typu 1, która charakteryzuje się niedoborem insuliny oraz cukrzycę typu 2, która związana jest z tzw. insulinoopornością, czyli brakiem wrażliwości tkanek na działanie hormonu. Osobno klasyfikuje się cukrzycę ciężarnych, jako że jest związana bezpośrednio ze zmianami, które zachodzą podczas ciąży w organizmie kobiety.

Współcześnie cukrzyca zaliczana jest do chorób społecznych. Szacuje się, że na świecie cierpi na to schorzenie 1% ludności, a w 2030 roku liczba diabetyków osiągnie 360 mln. Chorobowość rośnie we wszystkich grupach wiekowych, ale najwyraźniej ten wzrost obserwuje się w wypadku osób w wieku średnim (45–64 lata). Wzrost zachorowań nie jest związany z większą zapadalnością, ale coraz lepszą diagnostyką problemów metabolicznych. Mimo to i tak diagnozuje się jedynie połowę przypadków cukrzycy.

Cukrzyca typu 1

c1

Cukrzycą typu 1 nazywa się cukrzycę, która rozwinęła się w wyniku zniszczenia komórek β trzustki, co doprowadziło do trwałego niedoboru insuliny. Cukrzyca rozwija się na podłożu immunologicznym [...]

Czytaj więcej

Cukrzyca typu 2

c2

Cukrzycą typu 2 nazywa się jednostkę chorobową objawiającą się hiperglikemią, do której dochodzi z powodu insulinooporności tkanek. Trzustka chorego pracuje prawidłowo, jednak [...]

Czytaj więcej

Opracowanie merytoryczne

Natalia Dudkowiak